Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Ansatte og forskere på Bjerknessenteret


Navn Kontakt Institusjon
Jonas Fagnastøl Henriksen
Dataingeniør / Computer engineer
T: 55582615
jonas.henriksen@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Etienne Dunn-Sigouin
Postdoktor /Postdoctor
Etienne.Dunn-Sigouin@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Charles Roman Battisti
Overingeniør /Chief engineer
Charles.battisti@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Fabio Mangini
Stipendiat / PhD student
fabio.mangini@nersc.no
Nansensenteret
Vigdis Vandvik
Professor
T: 55583332
vigdis.vandvik@uib.no
Institutt for biologi / Department of Biology
Erik Askov Mousing
Forsker / Scientist
T: 40427087
erik.askov.mousing@imr.no
Institute of Marine Research
Ali Aydoğdu
Postdoktor / Postdoctor
T: 48102837
Ali.aydogdu@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Siri Vatsø Haugum
Stipendiat / PhD Student
T: 41743182
Siri.Haugum@uib.no
Institutt for biologi / Department of Biology
Hai Bui
Postdoktor /Postdoctor
T: 94780682
Hai.Bui@uib.no
Geofysisk institutt / Geophysical institute
Francesca Jaroszynska
Stipendiat / PhD Student
T: 48408781
Francesca.jaroszynska@uib.no
Institutt for biologi / Department of Biology
Inge Althuizen
Stipendiat / PhD Student
T: 48403514
inge.althuizen@uib.no
Institutt for biologi / Department of Biology
Aud Helen Halbritter
Postdoktor /Postdoctor
T: 55582249
aud.halbritter@uib.no
Institutt for biologi, UiB / Department of Biology, UiB
Solfrid Sætre Hjøllo
Forsker / Scientist
T: 95167326
solfrid.hjollo@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Pål Tore Mørkved
Senioringeniør / Senior Engineer
T: 55583526
pal.morkved@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Francesco Muschitiello
Postdoktor / Postdoctor
T: 55589872
Francesco.Muschitiello@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Takamasa Tsubouchi
Postdoktor /Postdoctor
T: 55582621
Takamasa.Tsubouchi@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Christian Weijenborg
Postdoktor / Postdoctor
Christian.Weijenborg@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Priscilla Mooney
Forsker / Scientist
T: 55589873
Priscilla.Mooney@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Tobias Zolles
Stipendiat/ PhD Student
T: 55583360
Tobias.Zolles@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Sunniva Rutledal
Stipendiat /PhD Student
T: 55589832
Sunniva.Rutledal@uib.no
Institutt for geovitenskap /Department of Earth Science
Alexios Theofilopoulos
Stipendiat / PhD Student
T: 55583360
alexios.teofilopoulos@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Helene Asbjørnsen
Stipendiat /PhD Student
T: 48448191
H.Asbjornsen@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Clio Michel
Forsker / Researcher
Clio.Michel@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Yu Feng Siew
Stipendiat / PhD candidate
T: 92585828
Yu.siew@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophyical institute, UiB
Kjell Gundersen
Forsker /Scientist
T: 4042 8173
kjell.gundersen@imr.no
Havforskningsinstituttet /Institute of Marine Research
Nadine Steiger
Stipendiat /PhD candidate
T: 40298034
nadine.steiger@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Kjersti Opstad Strand
Stipendiat / PhD student
T: 48182462
kjersti.opstad.strand@imr.no
Institute of Marine Research
Andreas Born
Forsker / researcher
T: 55 58 34 06
andreas.born@uib.no
Institutt for geovitenskap /Department of Earth Science
Torge Lorenz
Postdoktor /Postdoctor
T: 55583129
torge.lorenz@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Tsuyoshi Wakamatsu
Researcher
Tsuyoshi.Wakamatsu@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Kristian Agasøster Haaga
Stipendiat / PhD Student
T: 91188370
kristian.haaga@uib.no
Institutt for geovitenskap /Department of Earth Science
Augustin Kessler
Stipendiat / PhD student
T: 55582434
Augustin.Kessler@uni.no
Uni Research Klima /Uni Research Climate
Marco van Hulten
Forsker / Scientist
T: 55588707
Marco.Hulten@uib.no
Geofysisk institutt / Geophysical institute
Nazario Tartaglione
Postdoctor
T: 55589817
Nazario.Tartaglione@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Casper Tai Christiansen
Postdoctor
T: 55588697
casper.christiansen@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Francine Schevenhoven
Stipendiat /PhD Student
francine.schevenhoven@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Carl Regnéll
Stipendiat /PhD Student
carl.regnell@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Salma K.D.E. Elageed
Stipendiat /PhD Student
T: 46580022
sel037@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB
Sigve Naustdal
Overingeniør / Chief engineer
T: 55582612
sigve.naustdal@uib.no
Geofysisk institutt /Geophysical institute
Shengping He
Postdoctor
T: 55584780
shengping.he@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Anne-Katrine Faber
Forsker / Researcher
akfaber@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Marion Devilliers
Postdoktor / postdoctor
T: 55582612
marion.devilliers@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Vidar Lien
Engineer
T: 41614280
vidar.lien@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Lukas Papritz
Postdoctor
T: 55583141
Lukas.Papritz@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Stefanie Semper
PhD Student
Stefanie.Semper@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Yiming Luo
Postdoktor / Postdoctor
T: 90753274
Yiming.Luo@uib.no
Geofysisk institutt,UiB/ Geophysical institute, UiB
Anthony Bosse
Postdoctor
Anthony.Bosse@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Maribel García-Ibáñez
Postdoctor
T: 55589823
Maribel.garcia-ibanez@uni.no
Uni Research Klima /Uni Research Climate
Meike Becker
Postdoctor
Meike.Becker@uib.no
Geofysisk insitutt, UiB/ Geophysical insitute, UiB
Yuanchao Fan
Postdoctor
T: 55589820
yuanchao.fan@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Morven Muilwijk
Stipendiat /PhD Student
T: 90088993
morven.muilwijk@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Johannes Sandang Dugstad
Stipendiat / PhD Candidate
T: 90916068
johannes.dugstad@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Lisa Griem
Stipendiat
T: 55589814
lisa.griem@uib.no
Institutt for geovitenskap
Altug Ekici
Postdoctor
T: 55589835
altug.ekici@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Caglar Yumruktepe
Forsker / researcher
T: 92098095
caglar.yumruktepe@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Kristine Flacké Haualand
Stipendiat
T: 55582927
kristine.haualand@uib.no
Geofysisk institutt
Ailin Dale Brakstad
Stipendiat
T: None
ailin.brakstad@uib.no
Geofysisk institutt
Øyvind Paasche
Seniorrådgiver
T: 55588959
oyvind.paasche@uib.no
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret
Basile de Fleurian
Forsker / Researcher
T: 55 58 32 54
Basile.DeFleurian@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Sze Ling Ho
Postdoctor
T: 463 66 474
Ling.Ho@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Stephan Kral
PhD Candidate
T: 55582863
stephan.kral@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Fanny Ekblom Johansson
Stipendiat /PhD Student
T: 55588114
Fanny.Johansson@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB/Department of Earth Science, UiB
Leonidas Tsopouridis
Stipendiat/PhD Candidate
T: 55582618
leonidas.tsopouridis@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UiB
Ragnhild Stolt-Nielsen
Administrativ leder/Head of Administration
T: 55584728
ragnhild.stolt-nielsen@uib.no
BCCR Secretariat
Richard Telford
Førsteamanuensis / Associate Professor
T: 55583422
richard.telford@uib.no
Institutt for biologi, UiB / Department of Biology, UiB
Madlen Kimmritz
Postdoc
madlen.kimmritz@nersc.no
Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Centre
Alistair Seddon
Førsteamanuensis/ Associate Professor
T: None
alistair.seddon@uib.no
Institutt for biologi, UiB/Department of Biology, UiB
Silje Smith-Johnsen
Vitenskapelig assistent
T: None
silje.johnsen@uib.no
Institutt for geovitenskap
Yongbiao Weng
Stipendiat /PhD Candidate
T: 55 58 26 23
yongbiao.weng@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical Institute, UiB
Marie Louise Nielsen Pontoppidan
Stipendiat
T: 55589832
marie.pontoppidan@uni.no
Uni Research Klima
Niklas Meinicke
Stipendiat / PhD Candidate
T: None
niklas.meinicke@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Timothy Williams
Forsker / Researcher
T: +47 465 48 931
timothy.williams@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center /NERSC
Ingjald Pilskog
Postdoctor
T: 55582749
ingjald.pilskog@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Jonathan Winfield Rheinlænder
PhD Student
T: None
jonathan.rheinlender@uib.no
Department of Earth Science
Erica Madonna
Postdoktor
T: 55582595
erica.madonna@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Andreas Plach
PhD Student
T: 55584784
andreas.plach@uib.no
Department of Earth Science
Margit Hildegard Simon
Forsker II
T: None
margit.simon@uni.no
Uni Research Klima
Svetlana Sorokina
Postdoctor
T: 55588706
svetlana.sorokina@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UiB
Sarah Miche Patricia Berben
Forsker
T: 55583437
sarah.berben@uib.no
Institutt for geovitenskap
Thomas Jan Leutert
Stipendiat
T: None
thomas.leutert@uib.no
Institutt for geovitenskap
Tobias Wolf-Grosse
Forsker / Researcher
T: +47 922 77 530
tobias.wolf@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center / NERSC
Yiguo Wang
Forsker / Researcher
T: +47 466 36 012
yiguo.wang@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center / NERSC
Pierre Rampal
Forsker / researcher
T: +47 450 66 182
pierre.rampal@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Stephen Outten
Scientist
T: +47 454 25 074
stephen.outten@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Victoria Miles
Forsker / Researcher
T: +47 455 12 871
victoria.miles@nersc.no
Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Yanchun He
Forsker / Researcher
yanchun.he@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Yongqi Gao
Forsker / Scientist
T: +47 452 43 709
yongqi.gao@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Richard Davy
Forsker / Researcher
T: +47 406 43 028
richard.davy@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Sylvain Bouillon
Forsker / Researcher
T: +47 926 30 730
sylvain.bouillon@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Henning Wehde
Forsker / Scientist
T: 948 50 727
henningw@imr.no
Havforskningsinstituttet /Institute of Marine Research
Øystein Skagseth
Forsker/ Scientist
T: +47 55 90 65 27
oystein.skagseth@imr.no
Institute of Marine Research/IMR
Sigrid Gjessing Lind
Stipendiat / PhD candidate
T: +4748218555
sigrid.lind@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Morten Skogen
Forsker/Scientist
T: 917 12 689
morten.skogen@imr.no
Havforskningsinstituttet/IMR
Mari Skuggedal Myksvoll
Forsker / Scientist
T: 97 19 65 00
mari.skuggedal.myksvoll@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Marek Ostrowski
Forsker / Scientist
T: 93 83 35 64
mareko@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Linling Chen
Forsker / Researcher
T: 452 46 341
linling.chen@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Lingling Suo
Forsker/Researcher
T: 452 40 549
lingling.suo@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center/NERSC
Lea Svendsen
Postdoctor
lea.svendsen@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Laurent Bertino
Forsker / Researcher
T: 934 56 215
laurent.bertino@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Lars Asplin
Forsker / Scientist
T: 99 40 48 71
lars.asplin@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Kjetil Lygre
Forsker / Researcher
T: 45 22 51 35
kjetil.lygre@nersc.no
Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Cente
Kjell Arne Mork
Forsker / Scientist
T: 55 90 65 41
kjell.arne.mork@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Ken Drinkwater
Forsker / Senior Scientist
T: 97 67 55 92
ken.drinkwater@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Jon Bergh
Forsker / Researcher
T: 458 63 097
jon.bergh@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
John Birks
Professor emeritus
T: 55 58 33 50
John.Birks@uib.no
Institutt for biologi, UiB / Department of Biology, UiB
Jan Mangerud
Professor emeritus
T: 55 58 35 04
Jan.Mangerud@uib.no
Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science
Igor Esau
Forsker / Researcher
T: 47 39 96 90
igor.ezau@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Hilary Birks
Professor Emerita
T: 55 58 33 25
Hilary.Birks@bio.uib.no
Institutt for biologi, UiB / Department of Biology, UiB
Henrik Søiland
Forsker/Scientist
T: 926 95 447
henrik@imr.no
Havforskningsinstituttet/IMR
Henrik Sadatzki
Stipendiat
T: 55583575
henrik.sadatzki@uib.no
Institutt for geovitenskap
Helene Langehaug
Forsker / Researcher
T: 46543685
helene.langehaug@nersc.no
Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Harald Sodemann
Professor
T: 55582974
harald.sodemann@uib.no
Geofysisk institutt
Hanna Lee
Førsteamanuensis II
T: 55589869
hanna.lee@uni.no
Institutt for biologi
Frode Vikebø
Forsker / Scientist
T: 93872238
frode.vikeboe@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Francois Counillon
Forsker / Researcher
T: 45288557
francois.counillon@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Jan Even Øie Nilsen
Forsker / Researcher
T: 46508614
even@nersc.no
Nansensenteret /Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Evangeline Sessford
Stipendiat/PhD Candidate
T: 55583109
Evangeline.sessford@uib.no
Insitutt for geovitenskap UiB/Department of Earth Science, UiB
Einar Örn Òlason
Forsker / Researcher
T: 46610584
einar.olason@nersc.no
Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Astrid Kristine Fremme
Stipendiat / PhD Candiate
T: 55583918
astrid.fremme@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Annette Samuelsen
Forsker/Researcher
T: 45254927
annette.samuelsen@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Center/NERSC
Anne Britt Sandø
Forsker / Scientist
T: 93434060
anne.britt.sandoe@imr.no
Havforskningsinstituttet/ Institute of Marine Research
Alberto Carrassi
Forsker / Researcher
T: 46747817
alberto.carrassi@nersc.no
Nansensenteret / NERSC
Paul Budgell
Forsker / Scientist
T: 55 23 85 00
paul.budgell@imr.no
Havforskningsinstituttet / Institute of Marine Research
Bjørn Ådlandsvik
Seniorforsker /Senior Scientist
T: 979 67 692
bjorn.aadlandsvik@imr.no
Havforskningsinstituttet / IMR
Mostafa Bakhoday Paskyabi
Researcher
mostafa.bakhoday@nersc.no
Nansen Environmental and Remote Sensing Centre
Lu Li
Forsker II / Researcher II
T: 55582640
lu.li@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Martin Miles
Forsker II / Researcher II
T: 55584323
martin.miles@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Are Christian Sviggum Olsen
Førsteamanuensis / Associate professor
T: 55584781
are.olsen@uib.no
Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB
Lander Rodriguez Crespo
PhD Candidate
T: 55582832
lander.crespo@uib.no
Geophysical institute
Petra Langebroek
Forsker II / Researcher II
T: 55582461
petra.langebroek@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Friederike Fröb
Forsker
T: 55584789
friederike.frob@uib.no
Geofysisk institutt
Sebastian Schemm
Postdoctor
T: None
sebastian.schemm@uib.no
Geofysisk institutt UiB/Geophysical institute UiB
Eivind Wilhelm Nagel Støren
Senioringeniør/Senior engineer
T: 55583064
eivind.storen@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB/Department of Earth Science, University of Bergen
Ulysses Silas Ninnemann
Professor
T: 55583521
ulysses.ninnemann@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Kjersti Birkeland Daae
Stipendiat / PhD Candidate
T: 55584392
kjersti.daae@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Gudrun Sylte
Kommunikasjonsleder
T: 55583297
gudrun.sylte@uni.no
Bjerknessenteret
Torgeir Opeland Røthe
PhD Student
T: 55588105
torgeir.rothe@uib.no
Department of Earth Science
Patrik Bohlinger
Stipendiat / PhD Candiate
T: 55582643
patrik.bohlinger@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Mats Bentsen
Forsker II / Researcher II
T: None
mats.bentsen@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Fumiaki Ogawa
Forsker
T: 55582146
fumiaki.ogawa@uib.no
Geofysisk institutt
Rannveig Øvrevik Skoglund
Førsteamanuensis/Associate Professor
T: 55583498
rannveig.skoglund@uib.no
Institutt for geografi, UIB/Department of Geography, UIB
Ingo Bethke
Forsker II / Researcher II
T: 55583823
ingo.bethke@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Emil Jeansson
Researcher II
T: 55589833
emil.jeansson@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Jerry Tjiputra
Forsker I
T: 55588699
jerry.tjiputra@uni.no
Uni Research Klima
Mehmet Ilicak
Forsker II / Researcher II
T: 55 58 98 29
mehmet.ilicak@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Helge Drange
Professor
T: 55582653
helge.drange@uib.no
Geofysisk institutt
Peter Haugan
Professor
T: 55582678
peter.haugan@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Michel dos Santos Mesquita
Forsker I
T: 55583818
michel.mesquita@uni.no
Uni Research Klima
Zhongshi Zhang
Forsker II / Researcher II
T: 55582636
zhongshi.zhang@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Thomas Toniazzo
Forsker II / Researcher II
T: None
thomas.toniazzo@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Chuncheng Guo
Forsker II / Researcher II
T: 55582718
chuncheng.guo@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Anna Hughes
Forsker / Scientist
T: 55588109
anna.hughes@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Anne Elisabeth Bjune
Førsteamanuensis
T: 55583335
anne.bjune@uni.no
Institutt for biologi
Camille Li
Førsteamanuensis / Associate professor
T: 55583705
camille.li@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Nora Loose
Stipendiat / PhD Candidate
nora.loose@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Anne Morée
Stipendiat / PhD candidate
T: 55589840
anne.moree@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Teferi Dejene Demissie
Forsker II
T: 55588778
teferi.demissie@uni.no
Uni Research Klima
Tor Eldevik
Professor
T: 55588731
tor.eldevik@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Haflidi Haflidason
Professor
T: 55583501
haflidi.haflidason@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Alok Kumar Gupta
Forsker II / Researcher II
T: 55589802
alok.gupta@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Sædis Ólafsdóttir
Forsker /Researcher
T: 55 58 81 12
saedis.olafsdottir@uib.no
Institutt for geovitenskap , UiB /Department of Earth Science, UiB
Bhuwan Chandra Bhatt
Forsker / Scientist
T: + 47 55588841
bhuwan.bhatt@uni.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Nour-Eddine Omrani
Postdoctor
T: 55584756
noureddine.omrani@uib.no
Geophysical institute
Marie Eide
Stipendiat / PhD Candiate
T: 55584783
marie.eide@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Lea Toska Oppedal
PhD Candidate
T: 55588110
lea.oppedal@uib.no
Department of Earth Science
John-Inge Svendsen
Professor
T: 55583510
john.svendsen@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB/Department of Earth Science, UiB
Mathew Alexander Stiller-Reeve
Forsker II/Researcher II
T: 55 58 25 90
mathew.reeve@uni.no
Uni REsearch Klima/Uni Research Climate
Susana Reuder
Postdoctor
T: 55588709
susana.mendes@uib.no
Geophysical institute
Henning Martin Åkesson
Forsker
T: 55588805
henning.akesson@uib.no
Institutt for geovitenskap
Nils Gunnar Kvamstø
Professor, Head of GFI
T: 55582898
nils.kvamsto@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Muralidhar Adakudlu
Forsker II / Researcher II
T: 55582594
muralidhar.adakudlu@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Kjetil Våge
Forsker / Researcher
T: 55582605
kjetil.vage@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Trond Martin Dokken
Forskningsdirektør / Research Director, Uni Research Climate
T: 55589801
trond.dokken@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Paul Hezel
Postdoctor
T: None
paul.hezel@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Balamuralli Rajasakaren
Forsker III
T: 55589823
balamuralli.rajasakaren@uni.no
Uni Research Klima
Henriette Linge
Førsteamanuensis / Associate professor
T: 55583528
henriette.linge@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, University of Bergen
Anna Nele Meckler
Forsker / Researcher
T: 55583530
nele.meckler@uib.no
Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science
Svein Olaf Dahl
Instituttleder / Head of Department, Department of Geography
T: 55583065
svein.dahl@uib.no
Institutt for Geografi, UiB / Department of Geography, UiB
Lisbeth Håvik
Stipendiat / PhD Candiate
T: None
lisbeth.havik@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Martin Peter King
Forsker II / Researcher II
T: 55588115
martin.king@uni.no
Uni research Klima / Uni Research Climate
Kerim Hestnes Nisancioglu
Professor
T: 55589866
kerim@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB /Department of Earth Science, uib
Jo Brendryen
Forsker /Researcher
T: 55582629
jo.brendryen@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Friederike Hoffmann
Seniorkonsulent
T: 55588795
friederike.hoffmann@uib.no
Geofysisk institutt
Carin Andersson Dahl
Forsker I / Researcher I
T: 55583216
carin.andersson@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Ilker Fer
Professor
T: 55582580
ilker.fer@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Kristian Vasskog
Førsteamanuensis
T: 55583493
kristian.vasskog@uib.no
Institutt for geografi
Siv Kari Lauvset
Forsker
T: 55589834
siv.lauvset@uib.no
Geofysisk institutt
Jörg Schwinger
Forsker II/Researcher II
T: 55583709
jorg.schwinger@uni.no
Uni Researck Klima/Uni Research Climate
Kristin Jackson
Overingeniør
T: 55584267
kristin.jackson@uib.no
Geofysisk institutt
Erik Sandquist
Koordinator I
T: 55589807
erik.sandquist@uni.no
Uni Research Klima
Ellen Marie Viste
Rådgiver / Adviser
T: 55584393
ellen.viste@uib.no
Bjerknes-UiB
Atle Nesje
Professor
T: 55583602
atle.nesje@uib.no
Institutt for geovitenskap
Helga Flesche Kleiven
Førsteamanuensis
T: 55583535
kikki@uib.no
Institutt for geovitenskap
Stijn De Schepper
Stilling utenfor reg
T: 55583826
stijn.deschepper@uni.no
Institutt for geovitenskap
Ingunn Skjelvan
Førsteamanuensis II
T: 55584268
ingunn.skjelvan@uni.no
Geofysisk institutt
Bjørg Risebrobakken
Researcher II
T: 55584321
bjorg.risebrobakken@uni.no
Uni Research Climate
Truls Johannessen
Forsker I
T: 55584327
truls.johannessen@uib.no
Uni Research Klima
Fabian Bonitz
Stipendiat / PhD Candiate
T: 55588775
fabian.bonitz@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Bjarte Hannisdal
Forsker / Scientist
T: 55588763
bjarte.hannisdal@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Lars Henrik Smedsrud
Professor
T: 55582638
lars.smedsrud@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UiB
Tor Einar de Lange
Senioringeniør / Senior Engineer
T: 55582687
tor.lange@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Marius Årthun
Forsker
T: 55584788
marius.arthun@uib.no
Geofysisk institutt
Odd Helge Otterå
Researcher II
T: 55589816
odd.ottera@uni.no
Uni Research Climate
Jostein Bakke
Professor
T: 55583503 // +47 992 73 343
jostein.bakke@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Shuang Gao
Forsker / Scientist
T: 55588707
shuang.gao@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Erik Wilhelm Kolstad
Forsker I / Researcher I
T: 55582432
erik.kolstad@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Stephanie Mayer
Forsker II / Researcher II
T: 55588713
stephanie.mayer@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Algot Kristoffer Peterson
Overingeniør /Chief engineer
T: 55582990
algot.petersson@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Camilla Stegen Landa
Senioringeniør / Senior engineer
T: 55584765
camilla.landa@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Erwin Lambert
Stipendiat / PhD candidate
T: 55584785
erwin.lambert@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Caroline Clotten
Stipendiat / PhD Candiate
T: 55583702
caroline.clotten@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Svein Østerhus
Forsker II / Researcher II
T: 55582607
svein.osterhus@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Nil Irvali
Forsker / Scientist
T: 55588116
nil.irvali@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Mao-Lin Shen
Forsker /Scientist
T: 55584654
maolin.shen@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute,UiB
Noel Keenlyside
Professor
T: 55582032
noel.keenlyside@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Ingrid Husøy Onarheim
PhD Student
T: 55 58 47 82
ingrid.onarheim@uib.no
Geophysical institute
Rocio Castano Primo
Stipendiat
T: 55588445
rocio.primo@uib.no
Geofysisk institutt
Quynh-Giao Thi Do
Førstekonsulent
T: 55584522
quynh-giao.do@uib.no
Det matematisk-naturvit. fakultet, sekretariatet (MH)
Nadine Goris
Forsker II / Researcher II
T: 55582891
nadine.goris@uib.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Eirik Vinje Galaasen
Postdoctor
T: 55588116
eirik.galaasen@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Shunya Koseki
Forsker / Researcher
T: 55589824
shunya.koseki@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB
Thomas Spengler
Professor
T: 55589846
thomas.spengler@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UiB
Clemens Spensberger
Postdoctor
T: 55 58 31 41
clemens.spensberger@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UiB
Amandine Aline Tisserand
Forsker II/Researcher II
T: 55589806
amandine.tisserand@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Jørund Raukleiv Strømsøe
Forsker II/Researcher II
T: 55583558
jorund.stromsoe@uni.no
Uni Research Klima/Uni Research Climate
Tamara Trofimova
Stipendiat / PhD Student
T: 55588774
tamara.trofimova@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Joachim Reuder
Professor
T: 55588433
joachim.reuder@uib.no
Geophysical institute
Johannes Werner
Postdoctor
T: 55 58 81 05
johannes.werner@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Stefan Pieter Sobolowski
Forsker I
T: 55583825
stefan.sobolowski@uni.no
Uni Research Klima
Abdirahman Omar
Forsker II / Researcher II
T: +47 55584264
abdir.omar@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Tore Furevik
Director/ Professor
T: 55582691 // 98677226
tore.furevik@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Stein-Erik Lauritzen
Professor
T: 55583508
stein.lauritzen@uib.no
Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB
Willem van der Bilt
Forsker
T: None
willemvanderbilt@uib.no
Institutt for geovitenskap
Eystein Jansen
Forsker I
T: 55583491
eystein.jansen@uib.no
Uni Research Klima
Mahaut de Vareilles
Project Manager PREFACE
T: 55583708
mahaut.vareilles@uib.no
Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB
Gerrit Benjamin Pfeil
Senioringeniør
T: 55589839
benjamin.pfeil@uib.no
Geofysisk institutt
Mari Fjalstad Jensen
Forsker
T: None
mari.f.jensen@uib.no
Institutt for geovitenskap
Christoph Heinze
Professor
T: 55589844
christoph.heinze@uib.no
Geofysisk institutt
Ellen Margrete Grong
Seniorkonsulent / Senior Secretary
T: 55589803
ellen.grong@uib.no
Secretariat of the Bjerknes Centre for Climate Research
Elin Darelius Chiche
Forsker II / Researcher II
T: 55582599
elin.darelius@uni.no
Uni Research Klima / Uni Research Climate
Asgeir Sorteberg
Professor
T: 55582693
asgeir.sorteberg@uib.no
Geofysisk institutt, UiB/Geophysical institute, UIB
Thor Andre Gretland
Prosjektleder
T: 69 30 44 00
thorandre@front.no
Fredrikstad