Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

David Chandler

Postdoktor / Postdoc

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen