Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

polarfront

global front

karbon front

klimafare front

Modellering

Klimavarsling


Hvem svarer på hva?


Ekstremvær, isbreer, golfstrømmen, sjøis, CO2-opptak i havet, vi har eksperter på klimasystemet.

Nyhetsbrev

 

Vårt nyhetsbrev Bjerknes Times kommer hver fjortende dag.

 

Hvis du ønsker å se vårt nyhetsbrevarkiv kan du trykke her