Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Linda Latuta

Stipendiat/PhD Student

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allégaten 70, Bergen