Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Alistair Seddon

Førsteamanuensis / Associate Professor - Climate Hazards

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt. 53 A/B
5020 Bergen

Profile picture for user Alistair Seddon

E-mail: alistair.seddon@uib.no