Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Alistair Seddon

Førsteamanuensis/ Associate Professor

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgt. 53 A/B
5020 Bergen

Phone
None
Profile picture for user alistair.seddon@uib.no