Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Alistair Seddon

Førsteamanuensis/ Associate Professor

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgt. 53 A/B
5020 Bergen

Profile picture for user Alistair Seddon

E-mail: alistair.seddon@uib.no

Phone: None