Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Johannes Lutzmann

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen