Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Guillaume Boutin

Postdoktor /Postdoctor

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Jahnebakken 3, Bergen