Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Guillaume Boutin

Postdoktor /Postdoctor

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlensgate 47, 5006 Bergen