Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Katrina Nilsson-Kerr

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allegaten 41, Bergen