Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Agnes Weiner

Seniorforsker / Senior Researcher - Polar Climate

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Agnes Weiner

E-mail: agwe@norceresearch.no

Phone: +47 56 10 75 07