Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Jan Magne Cederstrøm

Overingeniør / Head Engineer - Climate Hazards

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Allegaten 41, Bergen

Profile picture for user Jan Magne Cederstrøm

E-mail: jan.cederstrom@uib.no

Phone: 97 64 13 19