Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Daniel Gunning

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB/ Department of Earth Science, UiB

Jahnebakken 5, Bergen