Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Roberto Suarez

Postdoktor /Postdoctoral Fellow

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen