Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Christian Hans Quintana Zagaceta

Stipendiat / PhD Student - Carbon System

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt. 53 A/B, Bergen