Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Julien Brajard

Forsker / Researcher

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Jahnebakken 3, Bergen