Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Talin Tuestad

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen