Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Rådgiver

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret

Allégt. 70
5020 Bergen

Phone: 55583297