Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Maaike Zwier

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A, Bergen