Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Maaike Zwier

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A, Bergen

Profile picture for user Maaike Zwier

E-mail: maaike.zwier@uib.no