Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Léo Edel

Postdoktor/Postdoctor

Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Jahnebakken 3, Bergen