Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ellen Margrete Grong

On leave from 1. April 2023

Seniorkonsulent / Senior Executive Officer

Bjerknes Centre for Climate Research

Jahnebakken 5, Bergen