Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ellen Margrete Grong

Seniorkonsulent / Senior Executive Officer

Bjerknes Centre for Climate Research

Jahnebakken 5, Bergen