Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Lise Øvreås

Professor

Institutt for biovitenskap, UiB /Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53B, Bergen

Profile picture for user Lise.Ovreas@uib.no

Phone: 55 58 26 75