Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ragnhild Gya

Stipendiat /PhD Candidate

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53A, Bergen