Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andrea Marcheggiani

Postdoc - Global Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen