Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Michele Petrini

Seniorforsker / Senior Researcher - Polar Climate

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen