Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vivian Astrup Felde

Forsker / Researcher - Climate Hazards

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt. 53 A/B, Bergen

Profile picture for user Vivian Felde

E-mail: vivian.felde@uib.no

Phone: 55 58 81 27