Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

ANDRE FAKTAARTIKLER

#FORSKEREN SKRIVER:
#DOKTORGRADSAVHANDLING: