Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vær

Klimaendringer påvirker stormer, ekstremnedbør og tørke.

Body

Tropiske orkaner

Faktaark om tropiske orkaner

Lavtrykk og stormer i vår del av verden

I denne videoen forklarer Kristine Flacké Haualand hvordan havet kan forsterke lavtrykk.

Ekstremvær, nedbør og flom

Norge er blitt varmere og våtere. I denne videoen går Stephanie Mayer gjennom endringene vi kan vente oss i fremtiden, gitt at CO2-utslippene fortsetter som nå.

I denne videoen forteller Asgeir Sorteberg hvordan temperatur og nedbør endrer seg i Norge og om følgene for ekstremnedbør, snø, flommer og ras.

I denne videoen forklarer Asgeir Sorteberg hvorfor varmere luft kan gi fra seg mer nedbør.

Blir ekstremværet mer ekstremt? I denne videoen forteller Stephen Outten om hvordan klimaendringer endrer både sannsynligheten for ekstremvær og hva som er ekstremt. 

I denne videoen forteller Kjersti Konstali om bakgrunnen for at det har regnet mer langs norskekysten de siste tiårene enn tidligere de siste hundre årene. Økningen skyldes både at global oppvarming gjør luften fuktigere og at naturlige variasjoner i stormbanene har sendt flere lavtrykk vår vei.

El Niño og andre fjernkoblinger

Variasjoner i havtemperaturen i én del av verden kan påvirke været i andre deler av verden. El Niño er det mest kjente fjernkoblingsfenomenet, men det finnes også andre.

I denne videoen forteller Lea Svendsen om sammenhenger mellom havet og værsystemer over lange avstander.