Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tåkebue over isen i Polhavet. Foto: Stijn De Schepper

Is

Sjøis og is på land påvirker klimaet og påvirkes selv av det. 

Body

Sjøis

Faktaark om sjøisen i Arktis

Faktaark om iskanten

Når sjøisen i Arktis sprekker opp, oppstår det store råker der havet og luften utveksler varme og fuktighet. I denne videoen forteller Einar Örn Ólason om hvordan en liten sprekk kan sette i gang store bevegelser i isdekket.

I denne videoen forteller Morven Muilwijk om historiske og moderne polhavsekspedisjoner.

I denne videoen kan du se hvordan sjøisdekket varierer i løpet av året og med klimaet. Du får også se isen fra undersiden.

I denne videoen forteller Jakob Dörr om hvordan sjøisdekket i Arktis har minket de siste tiårene.

Video av sjøis, laget av Danielle Grant.

Isbreer

Da forrige istid tok slutt, smeltet breen som dekket Hardangerfjorden i stor fart. Dette ligner det som skjer på Grønland i dag. En animasjon av dette kan du se her

Innlandsisen på Grønland og i Antarktis

I denne videoen forteller Petra Langebroek om et mulig vippepunkt for innlandsisen i Antarktis. Hva skjer hvis isbremmene rundt kysten smelter og isen lettere kan strømme fra kontinentet og ut i havet?

Annet

I dette videoforedraget fra Lærernes dag ved UiB forteller Kerim H. Nisancioglu om klimaendringer i Arktis.