Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klimavarsling

Ved hjelp av klimamodeller lages klimavarsler både for neste sesong og for hundreår fremover i tid.

Body

 

 

Endringer i hav og klima kan varsles. Fridtjof Nansen var en av dem som la grunnlaget for dette. Klimavarsler er en arv etter Nansen. Dette får du vite mer om i denne artikkelen og denne podkasten.

Klimamodeller

Klimamodeller er blant klimaforskernes viktigste verktøy – den eneste måten å finne ut noe om fremtidens klima på og også nytt i utforskning av dagens og fortidens klima. På nettsiden Explore the Earth System kan du lese om hvordan klimamodeller fungerer. Du finnes også eksempler på hvordan norske forskere bruker klimamodeller i arbeidet sitt.

I denne podkasten forteller Stefan Sobolowski om hvordan klimamodeller brukes til å varsle ekstremvær i et fremtidig klima.

Klimavarsler for sesonger og tiår

Å skulle varsle været og klimaet for noen måneder, år eller tiår fremover i tid er relativt nytt. Hvordan slike varsler lages, kan du lese om her.

Ved Bjerknessenteret forskes det både på muligheten for å utarbeide slike varsler og på å produsere dem. Det kan du lese mer om på nettsidene til Bjerknes Climate Prediction Unit og Climate Futures.

Videoer om klimavarsling

  • Å redusere risiko og utnytte muligheter
    Om vil kan varsle været lengre fremover i tid, vil kunne forberede oss bedre og gjøre oss mindre utsatt for ekstremvær. Her får du et innblikk i utviklingen av slike varsler.
  • Med havet som varslingsmekanisme
    For å kunne varslet været langt frem, må man kjenne havet. Det er havet som er klimaets hukommelse, og som legger mye av grunnlaget for å se lengre frem enn i ordinære værvarsler.

Podkaster om klimavarsling

Klimavarsler på lengre sikt

Klimavarsler for det kommende hundreåret eller enda lengre frem kalles klimafremskrivninger. Når man skal utarbeide slike varsler, må man ikke bare ta hensyn til hvordan klimaet og naturen fungerer, men til hvor mye CO2 man ser for seg at menneskene vil slippe ut.

For å ta hensyn til at man ikke vet hva menneskene vil gjøre i fremtiden, lages det ulike scenarioer for utviklingen i verden. Ved hjelp av klimamodeller beregner man så fremtidens klima under forutsetningene i hvert av utslippsscenarioene. Det gir ikke ett svar, men en ramme som fremtidens klima trolig vil ligge innenfor.