Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Globale klimaendringer

Her kan du lese om hvorfor klodens klima endres og om arbeidet for å begrense menneskeskapt oppvarming.

Body

I denne videoen svarer Bjerknessenterets tidligere direktør Tore Furevik på spørsmål om klimaendringer.

Drivkreftene bak klimaendringer

Faktaark om drivhuseffekten

Faktaark om naturlige pådrag som vulkanutbrudd og endringer i solinnstråling.

Artikkelserie om bevisene for at klimaet endrer seg, årsaken til endringene og hvilke konsekvenser de har: 

FNs klimapanel, utslippsbaner og globale klimamodeller

Da verdens land inngikk Parisavtalen i 2015, ble de enige om å kutte i utslippene sine for å begrense global oppvarming. I denne videoen forteller Jörg Scwhinger om karbonbudsjettet, hvor mye CO2 vi kan tillate oss å slippe ut og om hvordan vi ligger an for å nå målet.

Parisavtalen

I denne podkasten gjør Bjerknessenterets tidligere direktør, Tore Furevik, opp status for Parisavtalen fem år etter at den ble inngått.