Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Direktør ved Bjerknessenteret, Tore Furevik. (Foto: Andreas Hadsel Opsvik)

Podcast: Parisavtalen fem år etterpå

Hør forskerintervjuer og samtaler med Bjerknessenterets klimaeksperter.
Vi veksler mellom engelske og norske samtaler.   

Body

I Bjerknessenterets podcast har vi populærvitskaplege episodar på norsk - og engelske episodar der klimaforskar Stephen Outten snakkar med kollegaer om deira forskning. 

Du kan lytte til våre podkastar via i spelaren under, i ItunesPodbean, Spotify, eller om du legg denne XML-lenka inn i ditt foretrukne podcast-lytteverktøy.