Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Havet

Havet er viktig for klimaet, og klimaendringer påvirker havet og alt som lever i det. Her kan du lese om havstrømmer, havnivåstigning, havforsuring og CO2-opptak i havet.

Body

Havstrømmer

Golfstrømmen

Hva er Golfstrømmen, og hvordan påvirkes den av klimaendringer? Se faktaark om Golfstrømmen.

Havet har enorme krefter. I denne videoen forteller Marius Årthun om samspillet mellom havet og atmosfæren.

Havet er klimaets hukommelse.

I denne videoen forteller Helene Langehaug om hvordan Atlanterhavet påvirker været og hvilke muligheter dette gir oss for langsiktige vær- og klimavarsler.

Havnivåstigning

Når is på land smelter, stiger havet, men ikke like mye alle steder. I denne videoen forteller Kristin Richter om hvordan issmelting påvirker havnivået i ulike deler av verden.

I denne videoen svarer Helge Drange på spørsmål om havnivåstigning.

CO2-opptak og havforsuring

Når havet tar opp CO2, blir vannet surere. I faktaarket om havforsuring kan du lese om hvilke problemer dette skaper for livet i havet.

Hvorfor blir havet surere av CO2 [pdf]? Oversikt over de kjemiske reaksjonene som er involvert.

Hva menes med at havet tar opp CO2 [pdf]? Oversikt over fysiske, kjemiske og biologiske mekanismene som gjør at havet tar unna CO2 fra atmosfæren.

Kysten og fjordene

Mennesker påvirker vannet og livet i fjordene. Det forteller Mari Myksvoll om i denne videoen

Livet i havet

Fisk og annen sjømat påvirkes av klimaendringer. Det forteller Frode Vikebø om i denne videoen.

El niño og La niña

Se under vær.