Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Havet

Havet er viktig for klimaet, og klimaendringer påvirker havet og alt som lever i det. Her kan du lese om havstrømmer, havnivåstigning, havforsuring og CO2-opptak i havet.

Body

Havstrømmer

Golfstrømmen

Lurer du på hva Golfstrømmen er? Det får du svar på her.

Mer om dette, og om hvordan Golfstrømmen påvirkes av klimaendringer kan du lese om på faktasiden vår om Golfstrømmen.

Havet har enorme krefter. I denne videoen forteller Marius Årthun om samspillet mellom havet og atmosfæren.

Havet er klimaets hukommelse.

I denne videoen forteller Helene Langehaug om hvordan Atlanterhavet påvirker været og hvilke muligheter dette gir oss for langsiktige vær- og klimavarsler.

Havnivåstigning

Når is på land smelter, stiger havet, men ikke like mye alle steder.I denne videoen forteller Kristin Richter om hvordan issmelting påvirker havnivået i ulike deler av verden.

I denne videoen svarer Helge Drange på spørsmål om havnivåstigning.

Les mer på faktasiden vår om havnivåstigning.

CO2-opptak og havforsuring

Når havet tar opp CO2, blir vannet surere. I faktaarket om havforsuring kan du lese om hvilke problemer dette skaper for livet i havet.

Hvorfor blir havet surere av CO2 [pdf]? Oversikt over de kjemiske reaksjonene som er involvert.

Hva menes med at havet tar opp CO2 [pdf]? Oversikt over fysiske, kjemiske og biologiske mekanismene som gjør at havet tar unna CO2 fra atmosfæren.

Kysten og fjordene

Mennesker påvirker vannet og livet i fjordene. Det forteller Mari Myksvoll om i denne videoen

Livet i havet

Fisk og annen sjømat påvirkes av klimaendringer. Det forteller Frode Vikebø om i denne videoen.

El niño og La niña

Se under vær.