Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Havet

Havet er viktig for klimaet, og klimaendringer påvirker havet og alt som lever i det. Her kan du lese om havstrømmer, havforsuring og CO2-opptak.

Body

Havstrømmer

Faktaark om Golfstrømmen

I denne videoen forteller Marius Årthun om havets enorme krefter og om hvordan havet og atmosfæren snakker sammen.

Havet er klimaets hukommelse. I denne videoen forteller Helene Langehaug om hvordan Atlanterhavet påvirker været og hvilke muligheter dette gir oss for langsiktige vær- og klimavarsler.

Havnivåstigning

I denne videoen forteller Kristin Richter om hvordan issmelting på påvirker havnivået på jorden.

I denne videoen svarer Helge Drange på spørsmål om havnivåstigning.

CO2-opptak og havforsuring

Havforsuring. Faktaark som forklarer hvordan havet tar opp CO2, hvordan det gjør vannet surere og hvilke problemer dette skaper for livet i havet.

Hvorfor blir havet surere av CO2 [pdf]? Oversikt over de kjemiske reaksjonene som er involvert.

Hva menes med at havet tar opp CO2 [pdf]? Oversikt over fysiske, kjemiske og biologiske mekanismene som til sammen gjør at havet tar unna CO2 fra atmosfæren.

Kysten og fjordene

I denne videoen forteller Mari Myksvoll om hvordan fjordenes helse påvirkes av menneskelig aktivitet. 

Livet i havet

I denne videoen forteller Frode Vikebø om hvordan fisk og annen mat fra havet påvirkes av klimaendringer.