Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Her er klimaforsker Anne Bjune med en gruppe elever på Upsete høsten 2016. Foto: Patrik Bohlinger

Lær gjennom forskningen

Her finner du undervisningsopplegg og annet materiell om klima.

 

Body

Klimavenn – Hva kan du og jeg gjøre for kloden?

I de fire episodene møter vi familier og barn, som på ulike måter viser hva du og jeg kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp. Hos NRK Skole finner du læreplanmål, på våre sider kan du se episodene, lese tips, og finne kildene og bakgrunnsmaterialet for temaene vi snakker om.

Klimavenn er produsert av Pandora Film med hjelp fra forskere og ansatte ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Serien blir distribuert på NRK Skole. Serien er finansiert av Norges forskningsråd.

Klimavenn tittelbilde og logo

Ekte data – regn med naturen

Gjennom prosjektet Ekte data kan du bruke målinger og datasett fra vann, luft og land i matematikk og naturfagundervisningen. Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved UiB. Oppgavene er knyttet til hav, is, vær og klima, og blir stadig utviklet videre. 
Nettsiden finner du her ektedata.uib.no
Les om Ekte data her - Ekte data inspirerer

Bilde av eksempeloppgaver

 

Arktis i skolen – IGLO

På jakt etter undervisningsmateriale spesielt for Arktis?
Nettplattformen IGLO, er utformet av klimaforskere ved Bjerknessenteret, UiB og Københavns Universitet. Her samles materiale fordelt på en rekke fagområder. 

Materialet består som eksempel av grafer, animasjoner, videoer, oppgaver, feltarbeid.  Naturfag og temaområder spenner klimamodellering, vannets kretsløp, global oppvarming og sjøis, for å nevne noen. 

Les mer her

 

 

Nettsiden UndervisningomArktis.w.uib.no

 

 

Explore the Earth system – utforsk jordsystemet, klimamodellering og hvordan forskerne jobber med eksperiment i klimamodellering 

På nettsiden Explore the Earth System kan du lære om jordsystemet og om hvordan forskerne bruker klimamodeller til å utforske klodens klima. 

Explore the Earth
Credit: NASA

 

 

Logo for tograder.noMagasinet 2°C – SKOLE 

Vi samarbeider med Norsk Klimastiftelse om magasinet 2°C som presenterer oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.

Følg jevnlige oppdateringer på tograder..no.

Skolesidene er oppdatert etter de nye læreplanene fra høsten 2019

Du kan også bestille gratis klassesett av 2°C-magasinet 
 

 

Vi samarbeider også om Klimavakten som har oppdaterte tall relevant for klima- og energiomstilling. 

 

 

Turspor – lær om vær, klima og landskapsformer ute i naturen 

I 2015 støttet Sparebanken Vest oppbyggingen av Turspor - et prosjekt der du kan gå på tur i terrenget og lære noe samtidig. Turene med følgetekst rundt er samlet på nettsiden turspor.h.uib.no 
Siden oppstarten har forskerne flere ganger invitert med seg skoleklasser fra videregående skoler på turer ut i feltet - til en guidet tur i landskapet, feltarbeid og innhenting av forskningsdata, og hvordan dette hører sammen med klimaforskning.

Les også om turen til Upsete i 2016 På sporet av en forgangen tid

Nettside for turspor