Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Forberedelser til skolebesøk. Botaniker Vivian Astrup Felde demonstrerer en pollenfelle for Øyvind Paasche og Kerim Nisancioglu. Foto: Ellen Viste

På sporet av forgangen tid

Den beste måten å komme gjennom pensum i geofag på? Bli med en klimaforsker på tur. 

Body
Skoleelever under Turspor
Med toget fra Bergen kom det elever Amalie Skram, Laksevåg og Sandsli videregående skole. Foto: Øyvind Paasche

De åtte klimaforskerne som sto på Upsete om morgenen 21. september hadde bare en vag idé om hva som ventet dem: et tog fullt av skoleelever. Snart kjørte lokaltoget fra Bergen inn på stasjonen, og tre klasser vrimlet ut på perrongen.

Så bar det ut på tur. Grupper på 10–15 elever fikk med seg hver sin forsker som fortalte om det de kunne se i dalen og fjellsidene rundt Upsete. Elevene fikk lære om hvordan istiden har formet landskapet, de fikk stå i ruinene av en hytte som var blitt tatt av snøskred, og de fikk se hvordan geologer og botanikere jobber i med klimahistorie i felt. 

I Trettetjørn, et lite vann nede i dalen, hadde forskerne på forhånd boret et plastrør ned i bunnen og hentet opp en kjerne av bunnsedimenter som elevene kunne studere. Sedimentene på bunnen av Trettetjørn har bygget seg opp gradvis og lagvis helt siden slutten av istiden. Ved å se på hva slags stoffer de ulike lagene i kjernen inneholder, kan man si noe om hvordan klimaet har vært til ulike tider.   

Uib-forskere med sedimentkjerne
Doktorgradsstipendiatene Kristine Flacké Haualand og Stefanie Semper studerer en sedimentkjerne de har hentet opp fra bunnen av Trettetjørn. Foto: Ellen Viste

Skoleopplegget var i regi av prosjektet Turspor, som er ledet av Kerim Nisancioglu ved Institutt for geovitenskap ved UiB, og Bjerknessenteret. Du kan høre ham fortelle mer om dette i Norgesglasset på NRK