Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Årets magasin er spesielt rettet mot elever i den videregående skolen. 

– Operasjon nullutslipp!

2°C skal gi leserne kunnskap om hvorfor klimaet endres, hvordan endringene merkes allerede, og hva som skal til for å begrense oppvarmingen som er i gang. 

Body

Av Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse

Forsiden av togradermagasinet 2017

Norsk klimastiftelse har gitt ut 2°C-magasinet hvert år siden 2012. I år har 2°C fått nytt design og vi har også forsøkt å gjøre stoffet lettere tilgjengelig enn tidligere – men med den faglige tyngden i behold.

Magasinet presenterer stoff både om klimaproblemet og klimaløsningene. Gjennom ekspertintervjuer med forskere og oppdatert faktainformasjon forteller 2°C om klimatrusselens alvor og hvilke grep som må gjøres for å kutte utslippene – derav tittelen: Operasjon nullutslipp!

LAST NED 2°C (PDF)

2°C er et samarbeidsprosjekt mellom Klimastiftelsen, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning og NTNU. Klimastiftelsen er utgiver og har det redaksjonelle ansvaret, mens forskerne deler sin kunnskap og innsikt gjennom intervjuer og som kilder.

Klimakunnskap i skolen

Årets 2°C trykkes i 40.000 eksemplarer. Videregående skoler kan bestille klassesett gratis og bruke det i undervisningen. Dette er gjort mulig ved at Umoe, Statkraft, Tekna og Hydro yter Klimastiftelsen støtte til dette konkrete prosjektet.

Når vi har valgt å rette magasinet spesielt inn mot videregående skoler, er det av følgende årsak:

Nesten uansett hvor dagens unge havner eller hva de kommer til å gjøre – både på fritiden og på jobb – vil de fremover støte på mange problemstillinger knyttet til klimaendringer og energiomstilling. De skal inn i et yrkesliv der mange jobber vil dreie seg om å «redde verden», som å finne ut av hvordan man kan sørge for nok mat, tilgang til elektrisitet, gode bygninger, effektiv transport og lønnsom industri – uten å ødelegge livsgrunnlaget med klimagassutslipp.

De som er elever og studenter i dag star foran større oppgaver og utfordringer enn generasjonene for dem.

De neste 30 årene må verden gjennomføre en gigantisk omstilling. I 2050 må vi bruke langt mindre fossil energi enn nå. Det skal produseres mye mer fornybar energi, og energien må brukes smartere og mer effektivt. Omstillingen skal skje på samme tid som antallet mennesker i verden øker og fattigdommen skal utryddes. I tillegg skal de hanskes med stadig mer alvorlige følger av klimaendringene, bade her til lands og rundt om på kloden.

 

Når vi skal gjøre så store og viktige samfunnsendringer er det ekstra viktig å ha kunnskap nok til å fatte de riktige beslutningene. Forskerne kan gi oss nødvendig kunnskap, men i den samfunnsmessige omstillingen må alle bidra.

 

Skal vi klare å få dette til, må vi gjennomføre Operasjon nullutslipp!