Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bilde: Miljødirektoratet

FNs klimapanels sjette hovedrapport – enkelt oppsummert

Hovedfunn i første del i sjette hovedrapport, til norsk ved Miljødirektoratet.

Body

Hovedfunn fra FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1 om fysiske klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget.

  • Global gjennomsnittstemperatur har allerede økt med 1,1 grader, og oppvarmingen skyldes menneskeskapte klimagassutslipp

  • Ekstremvær som hetebølger og ekstremnedbør blir vanligere.
  • Klimaendringene vil øke i alle verdens regioner.
  • Netto null CO2-utslipp er nødvendig.
  • Med mindre vi har umiddelbare, raske, omfattende og vedvarende utslippskutt vil vi ikke kunne begrense oppvarmingen til 1,5.
  • Vi vil passere 1,5 i løpet av de neste 20 årene med dagens utslippstakt.
  • Mange av endringene, som issmeltingen på Grønland og i Antarktis, havnivåstigning, forsuring og oppvarming av dyphavet og tining av permafrost, regnes som irreversible de neste århundrene.

Funnene i første del i sjette hovedrapport er oversatt fra engelsk og forenklet av Miljødirektoratet. Funnene inkluderer direkte kildehenvisning til hvor i sammendraget for beslutningstakere (Summary for Policy Makers, SPM) som de er hentet fra.