Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ryan Weber

Strategisk rådgiver / Strategic advisor

NORCE

Nygårdsporten 4, Bergen