Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Laura Dietrich

Researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen