Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kristine Steinsland

Stipendiat / PhD Student

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Kristine Steinsland

E-mail: stei@norceresearch.no

Phone: 46 42 10 12