Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andrew Seidl

Overingeniør / Head Engineer - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen

Profile picture for user Andrew.Seidl@uib.no

E-mail: Andrew.Seidl@uib.no