Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andrew Seidl

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt / Geophysical institute

Allégaten 55, Bergen