Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andrew Seidl

Overingeniør / Head Engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen