Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Robert Law

Postdoktor/Postdoctor

Institutt for geovitenskap, UiB /Department of Earth Sciences, UiB

Allegaten 41, Bergen