Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Robert Law

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Allegaten 41, Bergen