Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Andreas Alexander

Postdoc - Polar Climate

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB