Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Oskar Eide Lilienthal

Stipendiat / PhD Student - Global Climate

Institutt for geografi / Department of Geography, UiB

Fosswinckels gate 6, 5007 Bergen

Profile picture for user Oskar Eide Lilienthal

E-mail: Oskar.lilienthal@uib.no

Phone: 95 94 42 52