Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Oskar Eide Lilienthal

Stipendiat/PhD Student

Institutt for geografi /Department of Geography, UiB

Fosswinckels gate 6, 5007 Bergen

Profile picture for user Oskar Eide Lilienthal

E-mail: Oskar.lilienthal@uib.no

Phone: 95944252