Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Jenny Maccali

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allégaten 41, Bergen