Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kjell Gundersen

Forsker /Scientist

Havforskningsinstituttet /Institute of Marine Research

Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Profile picture for user Kjell Gundersen

E-mail: kjell.gundersen@imr.no

Phone: 4042 8173