Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Joao Bettencourt

Postdoktor/Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen