Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Einar Olason

Ocean Modelling, Data Assimilation and Forecasting

Forskningsleder / Research Leader - Polar Climate

Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Jahnebakken 3, Bergen

Profile picture for user Einar Olason

E-mail: einar.olason@nersc.no

Phone: 46 61 05 84