Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Einar Olason

Ocean Modelling, Data Assimilation and Forecasting

Forsker / Researcher

Nansensenteret / Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlensgate 47
5006 Bergen

Profile picture for user einar.olason@nersc.no

Phone: 46610584