Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Rondrotiana Barimalala

Forsker II / Researcher II

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen