Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Tor Olav Kristensen

Overingeniør / Chief Engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user tor.o.kristensen@uib.no

E-mail: tor.o.kristensen@uib.no

Phone: 92405205