Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tor Olav Kristensen

Overingeniør / Chief Engineer - Carbon System

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen

Profile picture for user Tor Olav Kristensen

E-mail: tor.o.kristensen@uib.no

Phone: 92 40 52 05