Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ragnhild Stolt-Nielsen

Administrativ leder / Head of Administration

Bjerknes Centre for Climate Research

BCCR Secretariat
Jahnebakken 5
5020 Bergen

Profile picture for user Ragnhild_ikkeadmin

E-mail: ragnhild.stolt-nielsen@uib.no

Phone: +47 478 57 275