Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Etienne Dunn-Sigouin

Postdoktor /Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB /Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen